• Ułatwienie życia Mieszkańcom.
 • Budowa parkingów wielopoziomowych i zwiększenie terenów zielonych w blokowiskach, nowe miejsca parkingowe na osiedlach.

Parkingi wielopoziomowe mają odciążyć brak miejsca na osiedlach, głównie z wielkiej płyty. Jednocześnie należy wygospodarować w miejscach infrastruktury podziemnej, gdzie parkingi byłyby niemożliwe z tego powodu do realizacji, a ewentualne przekładki zbyt drogie, na zieleń i małą infrastrukturę.

Część podziemna parkingów wielopoziomowych to garaże, jako podstawowe przeznaczenie oraz schrony na wypadek wojny, poziom zero to pasaże handlowo- usługowe, wyżej parkingi.

 • Więcej połączeń autobusowych, także niezależnych, w dzielnicach.
 • Wyznaczenie ciągów komunikacyjnych dla TIR-ów, zmniejszenie ich uciążliwości.

Należy kontynuować usprawnienie przejazdu poprzez dalszą budowę rond, np. al. Róż, ul. Kościuszki, ul. Tworzeń i al. Piłsudskiego, etc.

 • Niewprowadzanie stref czystego transportu.
 • Rozwiązanie problemów dzielnic, m.in.
  • połączenie os. Staszica z DK94,
  • zagospodarowanie dworca w Ząbkowicach,
  • połączenie Ratanic z Mariankami,
  • realizacja obwodnicy Ząbkowic, Tucznawy i Sikorki.

 

Powrót do PROGRAMU