• Oddanie przez Gminę długu wspólnotom mieszkaniowym.

Istniejące zadłużenie wobec wspólnot mieszkaniowych jest niesprawiedliwe i należy je rozliczyć, a nie prowadzić zakład budżetowy kosztem jakiejś części mieszkańców.

  • Budowa mieszkań socjalnych, mieszkań dla ludzi młodych w formie kooperatyw, rewitalizacja starych zasobów mieszkaniowych.
  • Uzgodnienie z Mieszkańcami terenów na nowe osiedla deweloperskie, sprzedaż po preferencyjnej cenie ziemi pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Powrót do PROGRAMU