• Sprzedaż udziałów Gminy w spółkach (NEMO, Alba MPGK), likwidacja MZBM, przekazanie zarządzania Centrum Administracji do komórki UM.

Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza kosztował podatników naszego Miasta już ok. 80 mln zł. Mieszkańcy niezależnie od dopłat do jego istnienia (w granicach 2-3 mln zł rocznie) muszą kupować bilety stosunkowo drogie. Na jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie potrzebne są kolejne transze pieniędzy z miasta, także z powodu jego przestarzałości, etc.

Posiadając 48,92% udziałów w Albie MPGK prezydenci Dąbrowy Górniczej są bezradni wobec działań niemieckiego właściciela, posiadającego 51,08% udziałów. Widać to w kontekście ilości robót wykonywanych z powodu zmonopolizowania rynku przez tę firmę.

Nowy zakres prac i obowiązków na terenie miasta, zgodnie z planami powstania tego typu infrastruktury.

Po co jest potrzebny pośrednik przy zarządzaniu budynkiem Centrum Administracji, należącym do 100%-owej spółki miejskiej, czyli PM MZUM.PL S.A.? Po spłacie i likwidacji hipotek jest to zbędne.

  • Obniżenie opłat za wodę i wywóz śmieci, zmniejszenie stawek podatków i opłat lokalnych, zaprzestanie naliczania opłat adiacenckich.

Jednocześnie ma to przyciągnąć inwestorów, także małych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta. Rola Gminy Dąbrowa Górnicza ma się zmienić z poborcy podatkowego na pełne otwarcie Gminy dla działalności przedsiębiorców.

Opłaty adiacenckie mogą, ale nie muszą być (I NIE BĘDĄ) naliczane przez Gminę – to podstawa mojego stanowiska w tej sprawie.

  • Zachęcanie do osiedlania się w D.G., stworzenie Programu repatriacji dla Polaków.
  • Likwidacja Straży Miejskiej.

 

Powrót do PROGRAMU