• Dokończenie budowy szpitala onkologicznego.

Rozpoczęta w 2013 r. przez ówczesną dyrekcję szpitala budowa oddziału ZCO została podjęta bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego inwestycji. Podmiotem założycielskim dla szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza jest Gmina Dąbrowa Górnicza.

W kadencji 2018-2024 Rada Miejska obcinała środki finansowe na kontynuację budowy, która jest w stanie surowym zamkniętym, za wyjątkiem 30% powierzchni parteru. To prowadzi do deterioracji budynku.

Jednocześnie szpital jest zadłużony na około 305 mln zł zobowiązań. Środki z miasta mające na celu dokończenie budowy były przesuwane w kolejne lata. Z tego powodu marnują się powierzchnie, które mogłyby przynosić nie tylko przychody dla szpitala, ale i polepszyłyby opiekę zdrowotną Mieszkańców naszego miasta. Koło się zamyka, a ze strony podmiotu założycielskiego brak zdecydowanych, szybkich decyzji, które mogłyby zmienić sytuację. Szpital traci płynność finansową, co wpływa na całokształt jego działalności.

  • Wsparcie niepełnosprawnych (dzienne domy środowiskowe, mieszkania chronione) i seniorów (samotnych).
  • Plan zagospodarowania terenów wokół jezior (pole golfowe, strzelnica), ścieżki rekreacyjne.
  • Monitoring terenów w związku z odpadami, skuteczna administracyjna egzekucja ich oczyszczania.

Niekontrolowane odpady powodują nie tylko szkody ekologiczne, ale i koszty ich usuwania przez miasto. Przykładem drastycznym złego zarządzania w tym aspekcie jest zakup działek od huty ArcelorMittal na Sulnie (rejon ul. ul. Rybnej i Grabocińskiej) za przeszło 1 mln zł z odpadami (nazywanymi przez prezydenta w odpowiedzi na interpelację nakładami (?). Kto je usunie i za ile?

  • „Czyste powietrze” – większe dofinansowanie zmiany lub unowocześnienia ogrzewania.

 

Powrót do PROGRAMU